Logo Tasarım

Logo Tasarım

Logo tasarımı; ürün, marka veya şirket kimliğini ifade eden bir araç olup, kısaca misyonun vizyona yansımasıdır. Her ne kadar firma, marka veya ürünün misyonu önemli olsa da, vizyon konusunda eksiklik olmaması da bir o kadar önemlidir. Genellikle amblem kavramı ile karıştırılan logo, aslında pek çok farklılık içermektedir. Amblem; bir fikri veya kurumu temsil eden, genellikle yalnızca resimden oluşan görsel simgedir. Fakat değindiğimiz üzere logo ürün, marka veya şirket kimliğini ifade bir bütündür. Yani amblem logo tasarımının bir öğesidir.

Neden Logo Tasarımına İhtiyaç Duyulur?
Günden güne artan şirket sayısına paralel olarak logo tasarımlarına duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Hal böyle olunca hem logo tasarımı alanında uzman olan ve profesyonel şekilde hizmet sunan kişi veya kurumlar hem de yeteri kadar deneyime sahip olmayan kişiler tarafından logo tasarımı ile ilgili çeşitli hizmetler sunulmaktadır.

Günümüzde en sıradan firmaların dahi logo tasarımı konusuna artık büyük önem verdiği bilinmektedir. Akılda kalıcılığı sağlamak için şirketlerin sahip olduğu en etkili araç olarak da nitelendirilebilecek logo tasarımları usta bir elden çıkmadıkça, beklenen verimi sağlaması düşünülemez. Pek çok firma, logosuyla müşterinin aklında yer edinir.
Örneğin hepimizin zihninde canlanan İş Bankası'nın logo tasarımını ele alalım... "İ" ve "Ş" harflerinin logodaki duruşları dolar ($) simgesini andırmaktadır. Banka ve "para" özdeşleşmiş kavramlar olduğundan, logonun vermek istediği mesaj bu şekilde ifade edilmiştir.
Profesyonel kişi veya kurumlarca hazırlanan tüm logolar da bu şekildedir. Hem tematik olmaları, hem de müşterinin kolayca hatırlamasını sağlayacak izler taşıyan logolar sayesinde pek çok firma gibi siz de vizyona vermiş olduğunuz önemi gösterebilirsiniz.

Neden Logo Tasarımı Yaptırmalısınız?
Ne kadar başarılı bir firma olursanız olun, logonuz olmadan kullanıcılar tarafından akılda kalıcılığı sağlamanız bir hayli zor olacaktır. Çünkü akılda kalıcılığı sağlama konusunda işitsel ve sesli hafızadan çok, görsel hafıza önemlidir. Yani markanızın, firmanızın veya ürününüzün ancak ve ancak logo tasarımı yaptırarak daha kolay hatırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Logo Tasarımı Nasıl Olmalıdır?
Şirketin misyonunu yansıtacak temaya sahip olmalıdır. Bu yüzden mesaj içerikli olması tercih edilir.
Herkesin aklında kolaylıkla yer edecek bir tasarıma sahip olmalıdır.
Anlaşılabilir ve mümkün olduğunca sade olmalıdır.
Logo tasarımı, firma vizyonu düşünülerek yapılır. Kullanılacak renkler de bu doğrultuda seçilmelidir.
Logo tasarımı kesinlikle firma, kurum ya da kuruluşa özgün olmalı.
Logo tasarımının kolay benimsenebilmesi.